Cennik

→ konsultacja specjalistyczna (protetyczna, chirurgiczna, ortodontyczna)———————————————-200zł

→ konsultacja zachowawcza, endodoncyjna, pedodanycyjna——————————————————————-150zł

→ A detailed written treatment plan based on a clinical examination, analysis of X-ray images and scans of photographs with a description

oraz skanów fotografii wraz z omówieniem (skany i zdjęcia fotograficzne w cenie)———————————-320zł

→ badanie kontrolne——————————————————————————————————————————–120zł

→ kondylografia stawów, ocena pozycji RP———————————————————————————————-2600zł

→ Articulation of the central occlusi

modele diagnostyczne bez kondylografii)————————————————————————————————-550zł

→ szyna miopatyczna repozycyjna, dystrakcyjna————————————————————————————-1200zł

→ kontrola szyny miopatycznej—————————————————————————————————————-120zł

→ zdjęcie ortopantomograficzne cyfrowe————————————————————————————————110zł

→ zdjęcie cephalometryczne——————————————————————————————————————–110zł

→ zdjęcie stawów skroniowa-żuchwowych———————————————————————————————110zł

→ zdjęcie tomografii stożkowej (CBCT) szczeka i żuchwa 10/11————————————————————300zł

→ zdjęcie tomografii stożkowej (CBCT) szczeka lub żuchwa 8/8————————————————————240zł

→ zdjęcie tomografii stożkowej (CBCT) wycinkowe 5/5————————————————————————-180zł

→ zdjęcie tomografii stożkowej CBCT) zatok przynosowych—————————————————————–300zł

→ zajęcie zębowe————————————————————————————————————————————–60zł

→ Fuoridation (varnishing) for deciduous and mixed dentition - PLN 100

→ Periodontal status - PLN 100

→ Check-up - PLN 50

→zabieg higienizacji protokół GBT———————————————————————————————————–420zł

→ bez fluoryzacji i wybarwiania płytki nazębnej—————————————————————————————380zł

→ skaling naddziąsłowy i poddziąsłowy, polerowanie——————————————————————————210zł

→ piaskowanie zębów – minimalnie inwazyjny-piasek erytrytol z chlorheksydyną———————————-210zł

→ wybielanie nakładkowe – zestaw dzienny lub nocny Prevdent———————————————————–1100zł

→ wybielanie regeneracyjne z hydroksyapatytem Prevdent w gabinecie———————————————–1700zł

→ wypełnienie kompozytowe małe———————————————————————————————————270zł

→ wypełnienie kompozytowe średnie—————————————————————————————————-320zł

→ Large composite filling – PLN 300——-——-——————————–370zł

→ Enamel Plus HRI filling – PLN 100

→ odbudowa estetyczna zęba przedniego———————————————————————————————-480zł

→ wax up + mock up——————————————————————————————————————————–220zł

→ bonding (flow injection)———————————————————————————————————————–630zł

→ opatrunek leczniczy—————————————————————————————————————————-160zł

→ ICON zabieg (cena za 1 ząb)—————————————————————————————————————160zł

→ znieczulenie komputerowe THE WAND STA————————————————————————————-110zł

→ znieczulenie——————————————————————————————————————————————60zł

→ siekacze i kły—————————————————————————————————————————————750zł

→ zęby przedtrzonowe—————————————————————————————————————————950zł

→ zęby trzonowe———————————————————————————————————————————-1260zł

→ dodatkowy kanał———————————————————————————————————————————320zł

→ Repeated endodontic treatment — plus PLN 250 for 1 root canal

→ usunięcie złamanego narzędzia /starego wkładu koronowo-korzeniowego—————wycena indywidualna- do 350zł

→ dewitalizacja miazgi z opatrunkiem—————————————————————————————————-220zł

→ wzmocnienie zęba włóknem szklanym————————————————————————————————420zł

→ wkład radix anker——————————————————————————————————————————–480zł

→ wizyta adaptacyjna—————————————————————————————————————————–160zł

→ wypełnienie w zębie mlecznym———————————————————————————————————-220zł

→ odbudowa zęba mlecznego 2 powierzchnie—————————————————————————————260zł

→ odbudowa zęba mlecznego 3 powierzchnie—————————————————————————————280zł

→ leczenie endodontyczne zęba mlecznego—————————————————————————————–220zł

→ Fluoridation (varnishing) – deciduous and mixed dentition – PLN 100 (4th quarter free of charge)

→ Inhalation sedation - PLN 260

→ Mask - PLN 60

PERMANENT RESTORATIONS:

→ korona pełnoceramiczna cad cam————————————————————————————————-1800zł

-→ korona licowana porcelana na spiekach ceramicznych—————————————————————-2300zł

→ licówka pełnoceramiczna————————————————————————————————————–2300zł

→ inlay/onlay/overlay kompozytowy————————————————————————————————-1200zł

→ inlay/onlay/overlay ceramiczny—————————————————————————————————–1800zł

REMOVABLE RESTORATIONS:

→ proteza szkieletowa———————————————————————————————————————-2500zł

proteza akronowa, acetalowa———2500zł

→ proteza szkieletowa na implantach———————————————————————————————–2800zł

→ proteza całkowita, zęby integrale————————————————————————————————-2500zł

→ proteza częściowa ———————————————————————————————————————od 550zł

→ 1-2 zębów 600zł

→ 3-6 zębów 800zł

→ 7-9 zębów 1000zł

→ proteza natychmiastowa zęby vita————————————————————————————————1600zł

PREPARATION FOR PROSTHETIC TREATMENT:

→ zdjęcie dotychczas użytkowanej korony/mostu –—————————————————————— 1 pkt 160zł

→ temporary crown made in the office - PLN 150—————————————————–————————— 160zł

→ korona tymczasowa laboratoryjna –—————————–————————————————-—————- 300zł

→ korona terapeutyczna –———————————————————————————–—————————— 600zł

→ nawoskowanie w okluzji Slavicka –————————————————————————————- 350zł/punkt

→ plastyka wędzidełka wargi /języka, chirurgiczne lub laserowe podcięcie—————————————420zł 

→ korekta uśmiechu dziąsłowego————————————————-cena uzależniona od rozległości zabiegu

→ chirurgiczne wydłużenie korony—————————————————————————————————350zł

→ pokrycie recesji dziąsłowej z przeszczepem tkanki łącznej——cena uzależniona od rozległości zabiegu

→ Corticotomy (2-3 teeth) - PLN 1,000

→ głęboki skaling poddziąsłowy, rootplaning (cena za 1 ząb)———————————————————–160zł 

→ szynowanie rozchwianych zębów——————————————————————————————–200zł ząb

Treatment with particular emphasis on joint health:

→ konsultacja——————————————————————————————————————————————200zł

→ Diagnostic models - PLN 250

FIXED BRACES:

→ aparat stały (jeden łuk)———————————————————————————————————————3150zł

→ aparat stały metalowy samoligaturujący ( jeden łuk)————————————————————————3700zł

→ aparat stały metalowy rodowany (jeden łuk)———————————————————————————–3400zł

→ aparat stały estetyczny ( jeden tuk)————————————————————————————————-4200zł

→ wizyta kontrolna przy leczeniu aparatem stałym——————————————————————————-320zł

→ kontrola przy leczeniu aparatem samoligaturującym————————————————————————-370zł

→ przyklejenie pojedynczego zamka—————————————————————————————————–150zł

→ zdjęcie aparatu———————————————————————————————————————————–400zl

→ założenie reteinera ( jeden tuk)———————————————————————————————————500zł

→ kontrola retencii——————————————————————————————————————————–120zł

MOBILE BRACES:

→ aparat zdejmowany jednoszczękowy; płytka Schwarza, blokowy—————————————————-1200zł

→ aparat Twin – Block————————————————————————————————————————-2500zł

→ wizyta kontrolna przy leczeniu aparatem ruchomym————————————————————————100zł

→ naprawa aparatu ruchomego————————————————————————————————————150zł

Invisalign, sure smile- aparat nakładkowy 2 łuki:

→ first – uzębienie mieszane————————————————————————————————————–9950 zł

→ ekspres——————————————————————————————————————————————8400 zł

→ lite———————————————————————————————————————————————–13650 zł

→ comprehensive 3-letni —————————————————————————————————————-15750 zł

→ comprehensive 5-letni —————————————————————————————————————-17350 zł

→ retainer vivera ( 3 kompletów)——————————————————————————————————1800 zł

→ moderate ———————————————————————————————————————————– 14700 zł

→ usunięcie zęba jednokorzeniowego ————————————————————————————————– 280zł
→ usunięcie zęba stałego wielokorzeniowego ————————————————————————————– 360zł
→ usunięcie z separacją i dłutowaniem ————————————————————————————————- 480zł
→ usunięcie zęba mlecznego rozchwianego —————————————————————————————– 150zł

→ usunięcie zęba mlecznego ze znieczuleniem ———————————————————————————— 200zł

→ usunięcie zęba mądrości —————————————————————————————————————— 450zł
→ usunięcie zatrzymanego zęba ——————————————————————————————————– 1000zł
→ radisekcja, hemisekcja ———————————————————————————————————————- 450zł
→ plastyka połączenia ustno-zatokowego ——————————————————————————————- 380zł
→ stożek kolagenowy Collacone ——————————————————————————————————— 140zł
chirurgiczne odsłonięcie zatrzymanego zęba do leczenia ortodontycznego z
założeniem guzika lub zamka ———————————— 650-800zł
→ mikrochirurgiczna resekcja wierzchołka korzenia zęba ———————————————————- 800-1000zł
→ Biomaterial - PLN 1,200
→ pobranie krwi, separacja czynników wzrostu ———————————————————————————— 300zł
→ Socket protection with biomaterial - PLN 600

Implant prosthetic treatment IMPLANTATION

→ wszczepienie implantu (część chirurgiczna)—————————-3300zł klasa Premium (Dentsplay, Straumann)

→ podniesienie dna zatoki szczękowej metoda zamknięta——————————————————————1600zł

→ podniesienie dna zatoki szczękowej metoda otwarta———————————————————————-3800zł

→ augmentacja zębodołu po usunięciu zęba—————————————————————————————1200zł

→ augmentacja tkanek miękkich przeszczepem łącznotkankowym—————————————————–1600zł

→ sterowana regeneracja kości————————————————————————————————–1600-3200zł

→ odsłonięcie implantu wraz z założeniem śruby gojącej———————————————————————-280zł

IMPLANTOPROSTHETICS:

→ korona pełnoceramiczna cad cam na łączniku indywidualnym———————————————————3400zł

→ Reconstructions based on a larger number of implants - individual pricing

→ Crown on the connector - PLN 3,300

→ Expander/ rotator - PLN 1,500

→ → Hyrax and face mask control - PLN 150

→ Face mask - PLN 550

→ Microimplant - PLN 800

→ trainer—————————————————————————————————————————————–550zł

YOUR EXPERIENCES

Our Customers' Opinions!

All opinions come from our patients, most of them have also been published on our social media.

We invite you to read the rest of the opinions about our dental center.

kacper Żelazowski
2023-04-12
polecam
Marcin Filipiak
2023-04-05
Super atmosfera, pełen profesjonalizm 😊
Justyna Kliza
2023-04-04
Bardzo miła Pani rejestratorka. Wszystko wytłumaczyła sprawnie.
Iwona Bogacka
2023-03-12
Pełny profesjonalizm higienistki pani Sandry. Polecam
Julia_aa Julia_aa
2023-02-27
Bardzo miła Pani , i Pani co robiła zdjęcie zębów również 🙂
Rona Roni
2023-02-21
Bardzo profesjonalnie! Jakość świadczonej usługi na najwyższym poziomie. Przemiła i serdeczna opieka. Bardzo dziękuję Pani Sandrze i Danieli. Polecam!
xxx koju
2023-02-13
Polecam
Eugeniusz Urbanek
2023-02-03
Polecam robiłem protezę wykonanie na 5 obsługa na 5
en_USEnglish