Cennik

→ konsultacja specjalistyczna (protetyczna, chirurgiczna, ortodontyczna)———————————————-200zł

→ konsultacja zachowawcza, endodoncyjna, pedodanycyjna——————————————————————-150zł

→ szczegółowy pisemny plan leczenia w oparciu o badanie kliniczne, analizę zdjęć radiologicznych

oraz skanów fotografii wraz z omówieniem (skany i zdjęcia fotograficzne w cenie)———————————-320zł

→ badanie kontrolne——————————————————————————————————————————–120zł

→ kondylografia stawów, ocena pozycji RP———————————————————————————————-2600zł

→ artykulacja zwarcia centralnego (rejestracja łukiem twarzowym, rejestracja CR,

modele diagnostyczne bez kondylografii)————————————————————————————————-550zł

→ szyna miopatyczna repozycyjna, dystrakcyjna————————————————————————————-1200zł

→ kontrola szyny miopatycznej—————————————————————————————————————-120zł

→ zdjęcie ortopantomograficzne cyfrowe————————————————————————————————110zł

→ zdjęcie cephalometryczne——————————————————————————————————————–110zł

→ zdjęcie stawów skroniowa-żuchwowych———————————————————————————————110zł

→ zdjęcie tomografii stożkowej (CBCT) szczeka i żuchwa 10/11————————————————————300zł

→ zdjęcie tomografii stożkowej (CBCT) szczeka lub żuchwa 8/8————————————————————240zł

→ zdjęcie tomografii stożkowej (CBCT) wycinkowe 5/5————————————————————————-180zł

→ zdjęcie tomografii stożkowej CBCT) zatok przynosowych—————————————————————–300zł

→ zajęcie zębowe————————————————————————————————————————————–60zł

→ fluoryzacja (lakierowanie) uzębienie mleczne i mieszane———————————————————————100zł

→ status periodontyczny————————————————————————————————————————–100zł

→ status kontrolny————————————————————————————————————————————-50zł

→zabieg higienizacji protokół GBT———————————————————————————————————–420zł

→ bez fluoryzacji i wybarwiania płytki nazębnej—————————————————————————————380zł

→ skaling naddziąsłowy i poddziąsłowy, polerowanie——————————————————————————210zł

→ piaskowanie zębów – minimalnie inwazyjny-piasek erytrytol z chlorheksydyną———————————-210zł

→ wybielanie nakładkowe – zestaw dzienny lub nocny Prevdent———————————————————–1100zł

→ wybielanie regeneracyjne z hydroksyapatytem Prevdent w gabinecie———————————————–1700zł

→ wypełnienie kompozytowe małe———————————————————————————————————270zł

→ wypełnienie kompozytowe średnie—————————————————————————————————-320zł

→ wypełnienie kompozytowe duże———————————————————-——-——-——————————–370zł

→ wypełnienie Enamel Plus HRI————————————————————————————————————-100zł

→ odbudowa estetyczna zęba przedniego———————————————————————————————-480zł

→ wax up + mock up——————————————————————————————————————————–220zł

→ bonding (flow injection)———————————————————————————————————————–630zł

→ opatrunek leczniczy—————————————————————————————————————————-160zł

→ ICON zabieg (cena za 1 ząb)—————————————————————————————————————160zł

→ znieczulenie komputerowe THE WAND STA————————————————————————————-110zł

→ znieczulenie——————————————————————————————————————————————60zł

→ siekacze i kły—————————————————————————————————————————————750zł

→ zęby przedtrzonowe—————————————————————————————————————————950zł

→ zęby trzonowe———————————————————————————————————————————-1260zł

→ dodatkowy kanał———————————————————————————————————————————320zł

→ powtórne leczenie endodonty ————————————————————————————plus 250zł za 1 kanał

→ usunięcie złamanego narzędzia /starego wkładu koronowo-korzeniowego—————wycena indywidualna- do 350zł

→ dewitalizacja miazgi z opatrunkiem—————————————————————————————————-220zł

→ wzmocnienie zęba włóknem szklanym————————————————————————————————420zł

→ wkład radix anker——————————————————————————————————————————–480zł

→ wizyta adaptacyjna—————————————————————————————————————————–160zł

→ wypełnienie w zębie mlecznym———————————————————————————————————-220zł

→ odbudowa zęba mlecznego 2 powierzchnie—————————————————————————————260zł

→ odbudowa zęba mlecznego 3 powierzchnie—————————————————————————————280zł

→ leczenie endodontyczne zęba mlecznego—————————————————————————————–220zł

→ fluoryzacja (lakierowanie) – uzębienie mleczne i mieszane————————————100zł (4 kwartał gratis)

→ sedacja wziewna —————————————————————————————————————————— 260 zł

→ maseczka ——————————————————————————————————————————————- 60zł

UZUPEŁNIENIA STAŁE:

→ korona pełnoceramiczna cad cam————————————————————————————————-1800zł

-→ korona licowana porcelana na spiekach ceramicznych—————————————————————-2300zł

→ licówka pełnoceramiczna————————————————————————————————————–2300zł

→ inlay/onlay/overlay kompozytowy————————————————————————————————-1200zł

→ inlay/onlay/overlay ceramiczny—————————————————————————————————–1800zł

UZUPEŁNIENIA RUCHOME:

→ proteza szkieletowa———————————————————————————————————————-2500zł

proteza akronowa, acetalowa———2500zł

→ proteza szkieletowa na implantach———————————————————————————————–2800zł

→ proteza całkowita, zęby integrale————————————————————————————————-2500zł

→ proteza częściowa ———————————————————————————————————————od 550zł

→ 1-2 zębów 600zł

→ 3-6 zębów 800zł

→ 7-9 zębów 1000zł

→ proteza natychmiastowa zęby vita————————————————————————————————1600zł

PRZYGOTOWANIE DO LECZENIA PROTETYCZNEGO:

→ zdjęcie dotychczas użytkowanej korony/mostu –—————————————————————— 1 pkt 160zł

→ korona tymczasowa wykonana w gabinecie –—————————————————–————————— 160zł

→ korona tymczasowa laboratoryjna –—————————–————————————————-—————- 300zł

→ korona terapeutyczna –———————————————————————————–—————————— 600zł

→ nawoskowanie w okluzji Slavicka –————————————————————————————- 350zł/punkt

→ plastyka wędzidełka wargi /języka, chirurgiczne lub laserowe podcięcie—————————————420zł 

→ korekta uśmiechu dziąsłowego————————————————-cena uzależniona od rozległości zabiegu

→ chirurgiczne wydłużenie korony—————————————————————————————————350zł

→ pokrycie recesji dziąsłowej z przeszczepem tkanki łącznej——cena uzależniona od rozległości zabiegu

→ kortykotomia (w zakresie 2-3 zębów)—————————————————————————————–1000zł

→ głęboki skaling poddziąsłowy, rootplaning (cena za 1 ząb)———————————————————–160zł 

→ szynowanie rozchwianych zębów——————————————————————————————–200zł ząb

Leczenie ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia stawów Ortodoncja:

→ konsultacja——————————————————————————————————————————————200zł

→ modele diagnostyczne————————————————————————————————————————250zł

Aparaty stałe:

→ aparat stały (jeden łuk)———————————————————————————————————————3150zł

→ aparat stały metalowy samoligaturujący ( jeden łuk)————————————————————————3700zł

→ aparat stały metalowy rodowany (jeden łuk)———————————————————————————–3400zł

→ aparat stały estetyczny ( jeden tuk)————————————————————————————————-4200zł

→ wizyta kontrolna przy leczeniu aparatem stałym——————————————————————————-320zł

→ kontrola przy leczeniu aparatem samoligaturującym————————————————————————-370zł

→ przyklejenie pojedynczego zamka—————————————————————————————————–150zł

→ zdjęcie aparatu———————————————————————————————————————————–400zl

→ założenie reteinera ( jeden tuk)———————————————————————————————————500zł

→ kontrola retencii——————————————————————————————————————————–120zł

Aparaty ruchome:

→ aparat zdejmowany jednoszczękowy; płytka Schwarza, blokowy—————————————————-1200zł

→ aparat Twin – Block————————————————————————————————————————-2500zł

→ wizyta kontrolna przy leczeniu aparatem ruchomym————————————————————————100zł

→ naprawa aparatu ruchomego————————————————————————————————————150zł

Invisalign, sure smile- aparat nakładkowy 2 łuki:

→ first – uzębienie mieszane————————————————————————————————————–9950 zł

→ ekspres——————————————————————————————————————————————8400 zł

→ lite———————————————————————————————————————————————–13650 zł

→ comprehensive 3-letni —————————————————————————————————————-15750 zł

→ comprehensive 5-letni —————————————————————————————————————-17350 zł

→ retainer vivera ( 3 kompletów)——————————————————————————————————1800 zł

→ moderate ———————————————————————————————————————————– 14700 zł

→ usunięcie zęba jednokorzeniowego ————————————————————————————————– 280zł
→ usunięcie zęba stałego wielokorzeniowego ————————————————————————————– 360zł
→ usunięcie z separacją i dłutowaniem ————————————————————————————————- 480zł
→ usunięcie zęba mlecznego rozchwianego —————————————————————————————– 150zł

→ usunięcie zęba mlecznego ze znieczuleniem ———————————————————————————— 200zł

→ usunięcie zęba mądrości —————————————————————————————————————— 450zł
→ usunięcie zatrzymanego zęba ——————————————————————————————————– 1000zł
→ radisekcja, hemisekcja ———————————————————————————————————————- 450zł
→ plastyka połączenia ustno-zatokowego ——————————————————————————————- 380zł
→ stożek kolagenowy Collacone ——————————————————————————————————— 140zł
chirurgiczne odsłonięcie zatrzymanego zęba do leczenia ortodontycznego z
założeniem guzika lub zamka ———————————— 650-800zł
→ mikrochirurgiczna resekcja wierzchołka korzenia zęba ———————————————————- 800-1000zł
→ biomateriał ————————————————————————————————————————————- 1200zł
→ pobranie krwi, separacja czynników wzrostu ———————————————————————————— 300zł
→ zabezpieczenie zębodołu biomateriałem —————————————————————————————– 600 zł

Leczenie impantoprotetyczne IMPLANTACJA:

→ wszczepienie implantu (część chirurgiczna)—————————-3300zł klasa Premium (Dentsplay, Straumann)

→ podniesienie dna zatoki szczękowej metoda zamknięta——————————————————————1600zł

→ podniesienie dna zatoki szczękowej metoda otwarta———————————————————————-3800zł

→ augmentacja zębodołu po usunięciu zęba—————————————————————————————1200zł

→ augmentacja tkanek miękkich przeszczepem łącznotkankowym—————————————————–1600zł

→ sterowana regeneracja kości————————————————————————————————–1600-3200zł

→ odsłonięcie implantu wraz z założeniem śruby gojącej———————————————————————-280zł

IMPLANTOPROTETYKA:

→ korona pełnoceramiczna cad cam na łączniku indywidualnym———————————————————3400zł

→ rekonstrukcje wsparte na większej ilości wszczepów————————————————–wycena indywidualna

→ korona na łączniku ————————————————————————————————————————- 3300 zł

→ ekspander/ rotator———————————————————————————————————————1500zł

→ kontrola Hyraxu i maski twarzowej———————————————————————————————-150zł

→ maska twarzowa————————————————————————————————————————–550zł

→ mikroimplant——————————————————————————————————————————-800zł

→ trainer—————————————————————————————————————————————–550zł

WASZE DOŚWIADCZENIA

Opinie Naszych Klientów!

Wszystkie opinie pochodzą od naszych Pacjentów, większość z nich została także opublikowane w naszych mediach społecznościowych.

Zapraszamy do zapoznania się z resztą opinii o naszym centrum stomatologicznym.

kacper Żelazowski
2023-04-12
polecam
Marcin Filipiak
2023-04-05
Super atmosfera, pełen profesjonalizm 😊
Justyna Kliza
2023-04-04
Bardzo miła Pani rejestratorka. Wszystko wytłumaczyła sprawnie.
Iwona Bogacka
2023-03-12
Pełny profesjonalizm higienistki pani Sandry. Polecam
Julia_aa Julia_aa
2023-02-27
Bardzo miła Pani , i Pani co robiła zdjęcie zębów również 🙂
Rona Roni
2023-02-21
Bardzo profesjonalnie! Jakość świadczonej usługi na najwyższym poziomie. Przemiła i serdeczna opieka. Bardzo dziękuję Pani Sandrze i Danieli. Polecam!
xxx koju
2023-02-13
Polecam
Eugeniusz Urbanek
2023-02-03
Polecam robiłem protezę wykonanie na 5 obsługa na 5
pl_PLPolish