Logo ue

Witamy!

Witam w miejscu które od ponad 18 lat prowadzę z ogromną pasją i zaangażowaniem. Taki długi okres pracy to doświadczenie...

Nowości!

Dbając o naszych pacjentów i ich piękny uśmiech pragniemy zaproponować...

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek
8:00 - 20:00

Rejestracja telefoniczna

32 219 58 23

Implantologia

Implant to  tytanowa wysoce zaawansowana technologicznie śruba, która zastępuje korzeń zęba. Kształt i wielkość ma zbliżoną do naturalnego korzenia. Współczynnik powodzenia implantów stomatologicznych jest wysoki i szacuje się go na poziomie 98%. Sam zabieg umieszczenia implantu jest porównywalny z usunięciem zęba, jednak żeby spełnić wymagania estetyczne pacjenta musimy dbać o prawidłowy poziom  kości, dla stabilnego poziomu dziąsła i estetycznego profilu wokół korony.

Bardzo ważna jest bioaktywna powierzchnia implantologiczna. Implant nie może zaburzać biologii kości, a jego budowa i połączenie z koroną muszą odpowiadać współczesnej koncepcji ochrony tkanek. Takich systemów jest niestety tylko kilka spośród  kilkuset obecnych  na rynku. <br> <br>Podczas konsultacji  pacjent uzyskuje wszelkie informacje o możliwych do zastosowania w jego przypadku metodach, poznaje zalety i wady każdej z nich. Punktem wyjścia do zaplanowania leczenia jest ocena ilości i jakości  tkanki  kostnej mającej stanowić podłoże dla wszczepu na podstawie zdjęć cyfrowych lub tomografii trójwymiarowej. Istotne znaczenie w ocenie kości ma jej wartość i jakość biologiczna, zróżnicowana ze względu na przebyte i aktualne choroby. <br><br>Augmentacja kości - to sterowana regeneracja kostna z zastosowaniem materiału własnego lub biomateriału – substytutu kostnego w połączeniu z błoną pozwala uzyskać całkowitą regenerację uszkodzonej kości , rozszczepienie wyrostka, odbudowa wyrostka z błoną zaporową ,podniesienie zatoki. <br><br>Wraz z rozwojem technik implantologicznych  stworzono systemy,  które możemy wykorzystać w trudnych warunkach kostnych tzw. krótki implant, dzięki którym możemy uniknąć konieczności odbudowy kości. Lekarz decyduje o sposobie implantacji. Implanty mogą uzupełniać braki pojedynczego zęba, być filarami pod most, lub stanowić podparcie dla protez.
 

Rewolucja w utrzymaniu protez

Użytkownicy protez całkowitych wiedzą jak ważna poza kosmetyką jest funkcjonalność. Można zastosować własną protezę  lub wykonać nową i zapewnić jej stabilizację przy pomocy implantów. W takim celu stworzono system Ankylos SynCone, który dzięki wprowadzonym do kości w przednim odcinku implantom daje pełną stabilizację. Wykorzystujemy tutaj technikę teleskopów prefabrykowanych, dokładnie stosowanych  przylegających do siebie powierzchnią. Takie utrzymanie protez gwarantuje na długo komfort jedzenia.

Wróć